พิเศษสำหรับ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์”  โอนคะแนนบางจากขั้นต่ำ 500 บางจากพอยท์ มาเป็น POINT X และใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้รับ POINT X เพิ่มสูงสุด 1,000 POINT X* วันนี้ถึง 31 .. 66 เท่านั้น!

เงื่อนไขแคมเปญโอนคะแนนบางจากเป็น POINT X และมียอดใช้คะแนน POINT X รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่มสูงสุด 1,000 POINT X*

 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกบางจาก ที่มีคะแนนบางจากและได้ทำการโอนคะแนนบางจากขั้นต่ำ 500 บางจากพอยท์ มาเป็นคะแนน POINT X ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด และมีการใช้คะแนน POINT X ตามที่กำหนด รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่มสูงสุด 1,000 POINT X โดยคำนวณจากยอดการโอนคะแนนบางจาก และการใช้คะแนน POINT X (ลูกค้าสามารถโอนคะแนนบางจากตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบางจากกำหนด) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าสามารถโอนคะแนนบางจากมาที่ POINT X ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบางจากกำหนด แต่จะได้รับคะแนนพิเศษจาก POINT X เพิ่มสูงสุด 1,000 POINT X ตามการใช้คะแนนของลูกค้า
  • เมื่อใช้คะแนน 500-999 POINT X ลูกค้าค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 250 POINT X
  • เมื่อใช้คะแนน 1,000-1,999 POINT X ลูกค้าค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 500 POINT X
  • เมื่อใช้คะแนน 2,000 POINT X ขึ้นไป ลูกค้าค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 1,000 POINT X
 • โดยหลังจากที่ลูกค้าได้โอนคะแนนบางจากขั้นต่ำ 500 บางจากพอยท์ มาเป็น POINT X ลูกค้าจะต้องนำคะแนน POINT X ไปใช้จ่ายผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY ตามยอดที่กำหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59 น. (การใช้คะแนนนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนไปหาผู้อื่นในทุกกรณี) หากการโอนคะแนนบางจากมาเป็น POINT X หรือการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม
 • จำกัดรับคะแนนพิเศษเพิ่มสูงสุด 1,000 POINT X / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในบัญชีแอปพลิเคชัน POINT X ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566
 • คะแนนพิเศษที่ลูกค้าได้รับจะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 29พฤษภาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566
 • จำนวนสิทธิ์รวมสูงสุด 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ตามลำดับก่อนหลังของลูกค้าที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารและบริษัท บางจากฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท บางจากฯ เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777