ลูกค้าใหม่โหลดแอป POINT X และสมัครใช้งาน รับพอยท์พิเศษ 1,200 POINT X ไปแลกซื้อ e-Coupon แบรนด์ดัง อาทิ Starbucks, Lazada, Shopee, ฯลฯ มูลค่า 100 บาท ที่ X Store ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถเลือกเอาพอยท์มาใช้จ่ายแทนเงินสดที่หน้าร้านหรือช้อปออนไลน์ได้ ชอบแบบไหนเลือกเอาพอยท์ไปใช้ได้ตามใจชอบ

7 เม.. 66 – 2 .. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่สมัครใช้งาน POINT X 30,000 คนแรก ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 – 2 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จำนวน 30,000 สิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษ 1,200 POINT X โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชันในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
  • รอบที่ 1 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2566 – 13 เมษายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 14 เมษายน 2566
  • รอบที่ 2 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2566 – 20 เมษายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 21 เมษายน 2566
  • รอบที่ 3 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2566 – 27 เมษายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 28 เมษายน 2566
  • รอบที่ 4 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566 – 4 พฤษภาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
  • รอบที่ 5 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 – 11 พฤษภาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
  • รอบที่ 6 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 – 18 พฤษภาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
  • รอบที่ 7 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 – 25 พฤษภาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
  • รอบที่ 8 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน
 • หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษ 1,200 POINT X ลูกค้าจะต้องนำคะแนนพิเศษที่ได้รับไปแลก E-Coupon (Starbucks / Shopee / Lazada / etc.) มูลค่า 100 บาท ใน X-Store หรือ ใช้จ่ายด้วยคะแนนพิเศษ ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY (การใช้คะแนนพิเศษนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกกรณี) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 23:59 น. หากการแลก E-Coupon หรือใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด ระบบจะทำการดึงคะแนนกลับตามจำนวนคะแนนพิเศษที่ลูกค้าได้รับและคงเหลืออยู่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน2566 – 2 มิถุนายน 2566
 • จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 1,200 POINT X 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยสมัครใช้งาน POINT X มาก่อนหน้าช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โปรดตรวจสอบมูลค่า e-Coupon, อัตราการแลกคะแนน, วันหมดอายุ, จำนวนสิทธิ์ และรวมถึงรายละเอียดการใช้ e-Coupon แต่ละแบรนด์ได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เคยสมัครใช้งาน POINT X แอปพลิเคชัน และทำการยกเลิกหรือลบบัญชีผู้ใช้งาน POINT X ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การใช้บริการของ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777