เรทพิเศษ 9 POINTX = 1 บาท* + รับคืนเพิ่ม 2,000 POINTX* + รับเพิ่มอีก โค้ดส่วนลด Robinhood รวมสูงสุด 1,250 บาท*

15 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 1:

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้คะแนน POINT X เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่แอปพลิเคชัน Robinhood โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 9 POINT X เท่ากับ 1 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ “โปรดีดี” บน Robinhood Food, Robinhood Mart และ Robinhood Travel ที่แอปพลิเคชัน Robinhood ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถแลกคะแนน POINT X ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 20,000 คะแนน ต่อรายการ กรณีที่ทำรายการเกิน 20,000 คะแนน จะไม่สามารถทำรายการได้
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค้าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINT X ที่แอปพลิเคชัน Robinhood 3,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ลูกค้าสามารถแลกคะแนน POINT X ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเมื่อซื้อสินค้าและบริการเฉพาะร้านค้าที่แอปพลิเคชัน Robinhood Food ที่ร่วมรายการ ซึ่งมีข้อความ “ร้านนี้ร่วมโปรดีดี” ปรากฎอยู่เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถแลกคะแนน POINT X ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเมื่อซื้อสินค้าและบริการบน Robinhood Mart และ Robinhood Travel ที่แอปพลิเคชัน Robinhood
 • กรณียกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและบริการระบบจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับแอป SCB EASY ที่ใช้ในการชำระค่าอาหารและบริการของแอปพลิเคชัน Robinhood เต็มจำนวนทันที
 • การใช้บริการ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X

 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 2 :

 • สิทธิพิเศษต่อที่ 2 เมื่อมียอดสะสมการใช้คะแนน POINTX เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 20,000 คะแนนขึ้นไป รับคะแนน POINTX คืนเพิ่ม 2,000 คะแนน โดยรับคะแนนคืน ต่อที่ 2 ได้ไม่เกิน 2,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน รวม 100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ระยะเวลาสะสมยอดจ่ายด้วย POINT X เพื่อรับสิทธิ์ต่อที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
 • คะแนนคืน POINTX จากเงื่อนไขต่อที่ 2 จะคืนเข้าบัญชีในแอปพลิเคชัน POINTX ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนคืนได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX ใน “POINTX ของฉัน” (หรือ My POINT X)
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • การใช้บริการของ POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน POINTX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • POINTX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 3 : การรับโค้ดส่วนลดจาก Robinhood          

 • สิทธิพิเศษต่อที่ 3 เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ทั้งอัตราการแลกคะแนนพิเศษและอัตราการแลกคะแนนปกติ ครบ 2,000 – 4,999 POINT X รับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้จ่ายบน Robinhood รวม 100 บาท ประกอบด้วย (1) โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม Robinhood Food ขั้นต่ำ 200 บาท ต่อรายการ (2) โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้า Robinhood Mart ขั้นต่ำ 250 บาท ต่อรายการ  จำกัดโค้ดส่วนลดจำนวน 350 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ทั้งอัตราการแลกคะแนนพิเศษและอัตราการแลกคะแนนปกติ ครบ 5,000 -11,999 POINT X รับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้จ่ายบน Robinhood รวม 200 บาท ประกอบด้วย (1) โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม Robinhood Food ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อรายการ (2) โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้า Robinhood Mart ขั้นต่ำ 350 บาท ต่อรายการ  จำกัดโค้ดส่วนลดจำนวน 250 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ทั้งอัตราการแลกคะแนนพิเศษและอัตราการแลกคะแนนปกติ ครบ 12,000 POINT X ขึ้นไป รับโค้ดส่วนลดสำหรับใช้จ่ายบน Robinhood รวม 1,250 บาท ประกอบด้วย (1) โค้ดส่วนลดมูลค่า 150 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดสั่งอาหาร/เครื่องดื่ม Robinhood Food ขั้นต่ำ 450 บาท ต่อรายการ (2) โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อสั่งซื้อสินค้า Robinhood Mart ขั้นต่ำ 350 บาท ต่อรายการ  (3) โค้ดส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อจองตั๋วเครื่องบิน Robinhood Travel ขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อรายการ จำกัดโค้ดส่วนลดจำนวน 100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ระยะเวลาสะสมยอดจ่ายด้วย POINT X เพื่อรับสิทธิ์ต่อที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
 • จำกัดมอบโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน (รวม 700 สิทธิ์) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ผู้ใช้งาน Robinhood ที่ทำตามเงื่อนไขครบตามกำหนดและได้รับสิทธิ์ จะได้รับโค้ดส่วนลด Robinhood ผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน Robinhood และช่องโปรโมชันบนหน้าจอสรุปยอดรายการ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลด Robinhood Food และ Robinhood Mart มีอายุการใช้งาน 60 วันหลังจากได้รับโค้ดส่วนลด
 • โค้ดส่วนลด Robinhood Travel มีอายุการใช้งาน 90 วันหลังจากได้รับโค้ดส่วนลด
 • โค้ดส่วนลด Robinhood สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดการใช้จ่ายก่อนหักส่วนลด ต่อครั้ง

 

เงื่อนไขรวม       

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่องของสินค้า/การให้บริการหรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาและข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • การให้บริการ Robinhood ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 • ธนาคารและ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินธนาคาร และ Robinhood เป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564 หรือสอบถามเกี่ยวกับ POINT X เพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777