ยิ่งใช้ POINT X ยิ่งแฮปปี้ ปักหมุดใช้พอยท์คุ้ม รับ 3 ต่อ* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 1:

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้คะแนน POINT X เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่แอปพลิเคชัน Robinhood โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 9 POINT X เท่ากับ 1 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ บน Robinhood Food (เฉพาะร้านค้าที่มีข้อความ “ร้านนี้ร่วมโปรดีดี” ปรากฏอยู่เท่านั้น), Robinhood Mart, Robinhood Travel, Robinhood Express และ Robinhood Ride ที่แอปพลิเคชัน Robinhood ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถแลกคะแนน POINT X ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 20,000 คะแนน ต่อรายการ กรณีที่ทำรายการเกิน 20,000 คะแนน จะไม่สามารถทำรายการได้
 • จำกัดสิทธิการแลกคะแนนด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค้าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINT X ที่แอปพลิเคชัน Robinhood 4,500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ลูกค้าสามารถแลกคะแนน POINT X ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเมื่อซื้อสินค้าและบริการบน Robinhood Food (เฉพาะร้านค้าที่มีข้อความ “ร้านนี้ร่วมโปรดีดี” ปรากฏอยู่เท่านั้น), Robinhood Mart, Robinhood Travel, Robinhood Express และ Robinhood Ride ที่แอปพลิเคชัน Robinhood
 • กรณียกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าและบริการระบบจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับแอป SCB EASY ที่ใช้ในการชำระค่าอาหารและบริการของแอปพลิเคชัน Robinhood เต็มจำนวนทันที
 • การใช้บริการ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X

 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 2 :

 • สิทธิพิเศษต่อที่ 2 เมื่อมียอดสะสมการใช้คะแนน POINT X ทั้งอัตราการแลกคะแนนพิเศษและอัตราการแลกคะแนนปกติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทุกๆ 10,000 คะแนน รับคะแนน POINTX คืนเพิ่ม 1,000 คะแนน เท่ากับ 1 สิทธิ จำกัดรวม 100 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้า 1 ท่าน รับสูงสุด 3 สิทธิ หรือไม่เกิน 3,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่มีรายการที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ระยะเวลาสะสมยอดจ่ายด้วย POINT X เพื่อรับสิทธิต่อที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • คะแนนคืน POINT X จากเงื่อนไขต่อที่ 2 จะคืนเข้าบัญชีในแอปพลิเคชัน POINTX ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนคืนได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X ใน “POINTX ของฉัน” (หรือ My POINT X)
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด

 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษต่อที่ 3 : การรับโค้ดส่วนลด Robinhood รวมมูลค่าสูงสุด 2,500 บาท      

 • สิทธิพิเศษต่อที่ 3 เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ต่อรายการ ทั้งอัตราการแลกคะแนนพิเศษและอัตราการแลกคะแนนปกติ
 • (1) ครบ 1,000 – 1,999 POINT X รับโค้ดส่วนลด Robinhood 30 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดสั่งส่งของ บน Robinhood Express โดยไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • (2) ครบ 2,000 – 2,999 POINT X รับโค้ดส่วนลด Robinhood 120 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าบน Robinhood Mart ขั้นต่ำ 350 บาท ต่อรายการ จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • (3) ครบ 3,000 – 3,999 POINT X รับโค้ดส่วนลด Robinhood 60 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดสั่งอาหาร/เครื่องดื่มบน Robinhood Food ขั้นต่ำ 200 บาท ต่อรายการ จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • (4) ครบ 4,000 – 4,999 POINT X รับโค้ดส่วนลด Robinhood 150 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดเรียกรถบน Robinhood Ride ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อรายการ จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • (5) ครบ 5,000 – 7,999 POINT X รับโค้ดส่วนลด Robinhood 300 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดจองที่พักบน Robinhood Hotel ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 50 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • (6) ครบ 8,000 POINT X ขึ้นไป รับโค้ดส่วนลด 500 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อมียอดจองตั๋วเครื่องบินบน Robinhood Flight ขั้นต่ำ 2,500 บาท ต่อรายการ จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 50 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดโค้ดส่วนลดรวม 1,200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัดโค้ดส่วนลด Robinhood 5 สิทธิ ต่อท่าน (รวมมูลค่าสูงสุด 2,500 บาท) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • ระยะเวลาใช้จ่ายด้วย POINT X เพื่อรับสิทธิต่อที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขครบตามกำหนดและได้รับสิทธิ จะได้รับโค้ดส่วนลด Robinhood ผ่านการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน Robinhood และช่องโปรโมชันบนหน้าจอสรุปยอดรายการ ภายใน 30 วัน หลังจาก วันที่ท่านใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • โค้ดส่วนลด Robinhood มีอายุการใช้งาน 60 วันหลังจากได้รับโค้ดส่วนลด และใช้สำหรับเป็นส่วนลดเมื่อมียอดการใช้จ่ายก่อนหักส่วนลด ต่อครั้ง

 

เงื่อนไขรวม       

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่องของสินค้า/การให้บริการหรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาและข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • การให้บริการ Robinhood ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 • ธนาคารและ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินธนาคาร และ Robinhood เป็นที่สุด

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564 หรือสอบถามเกี่ยวกับ POINT X เพิ่มเติม