ใช้ 15 POINT X แลกซื้อคูปองมูลนิธิโสสะ มูลค่าส่วนลด 30 บาท,  1 ก.ย. 66 – 15 พ.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์แลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน POINT X ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อรับโค้ดส่วนลดมูลนิธิเด็กโสสะ มูลค่า 30 บาท เมื่อสั่งซื้อของที่ระลึกครบ 500 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 15 พฤจิกายน 2566
 • โค้ดส่วนลดนี้มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 พฤจิกายน 2566 เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดมูลนิธิเด็กโสสะ มูลค่า 30 บาท สามารถใช้ได้กับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ โดยนำโค้ดส่วนลดที่ได้รับ ไปกรอกในขั้นตอนการชำระเงินบนร้านค้า Shopee : มูลนิธิเด็กโสสะฯhttps://shopee.co.th/sosthailand_official
 • ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จภายใน 45 วันทำการ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด
 • จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 1 ใบ ต่อรายการสั่งซื้อ
 • สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์และอัตราแลกคะแนนได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X
 • กรณีรายการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • รายการแลกคะแนนเพื่อรับโค้ดส่วนลด ผ่าน POINT X X-Store ที่มีการกดยืนยันการสั่งซื้อและมีสถานะทำรายการสำเร็จ ไม่สามารถขอแลกคืนคะแนนได้ทุกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้โค้ดส่วนลดหรือจากการใช้สินค้า/ใช้บริการ
 • ธนาคารและมูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ โดยตรง โทร. 0223801177 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777