รับพอยท์คืนสูงสุด 400P ต่อสัปดาห์  1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยคะแนน POINT X ผ่าน POINT X แอปพลิเคชัน ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ผ่านช่องทางการชำระเงินด้วย QR Payment (QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต) รับคะแนนพิเศษคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • รับคะแนนพิเศษคืน 100 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่าย 3 ครั้ง / สัปดาห์
 • รับคะแนนพิเศษคืน 250 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่าย 7 ครั้ง / สัปดาห์
 • รับคะแนนพิเศษคืน 400 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่าย 10 ครั้ง / สัปดาห์
 • กำหนดยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ขั้นต่ำ 100 POINT X ต่อรายการใช้จ่าย
 • จำกัดคะแนนพิเศษคืนสูงสุด 400 POINT X ต่อท่าน ต่อสัปดาห์
 • จำนวนครั้งในการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 นับจากวันจันทร์ – วันอาทิตย์ โดยคะแนนพิเศษจะคืนเข้าบัญชี POINT X ในวันจันทร์ถัดไปทุกสัปดาห์
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 7 สิงหาคม 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 14 สิงหาคม 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 21 สิงหาคม 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 28 สิงหาคม 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 3 กันยายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 4 กันยายน 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 11 กันยายน 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 18 กันยายน 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 25 กันยายน 2566
  • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 • สงวนสิทธิ์กรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 7 วันทำการ
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 เดือน นับจากเดือนที่มียอดใช้จ่าย
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น.
  • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566 มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้า POINT X แอปพลิเคชันหรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก หรือ Refund ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์การเรียกคะแนนพิเศษคืน ในกรณีที่ลูกค้ามีการยกเลิกการใช้บริการ POINT X แอปพลิเคชัน หรือ มีการขอโอนคะแนนกลับเข้าบัตรเครดิต SCB หรือบัตรเครดิต Card X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINT X แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777