เมื่อชำระสินค้าหรือบริการด้วย POINT X แทนเงินสดทุกวัน ที่ Villa Market ทุกสาขา

19 พ.ค. 6631 ก.ค.66

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ :

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ใช้คะแนน POINT X ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY ด้วยการสแกน QR เพื่อร่วมรายการ “ช้อปซูเปอร์ฯ เปย์ด้วยพอยท์ เรทคุ้มเว่อร์ 9 P = 1 B” ที่ร้านค้าวิลล่า มาร์เก็ท (Villa Market) ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 9 POINT X เท่ากับ 1 บาท ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
  • อัตราการแลกคะแนนพิเศษ 9 POINTX เท่ากับ 1 บาท เฉพาะการสแกน QR ผ่านเครื่องรับชำระเงิน (EDC) ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
  • ท่านสามารถแลกคะแนน POINT X ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 14,400 คะแนน ต่อรายการ (เทียบเท่ายอดใช้จ่าย 1,600 บาท) กรณีที่ทำรายการเกิน 14,400 คะแนน จะไม่สามารถเลือกชำระเงินด้วยคะแนนทั้งหมดได้ (สามารถเลือกชำระเงินโดยใช้คะแนนบางส่วนได้ โดยเลือกชำระเงินแบบใช้คะแนน + หักชำระเงินจากบัญชี หรือ ใช้คะแนน + ตัดชำระผ่านบัตรเครดิต)
  • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนด้วยอัตราพิเศษ 1,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
  • เมื่อสิทธิ์หมดลง ท่านจะได้รับอัตราการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน และสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY ก่อนกดยืนยันทำรายการ
  • การใช้บริการ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่องของสินค้า/การให้บริการหรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาและข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการและรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777