ใช้พอยท์จ่ายแทนเงินสดที่ X Store รับพอยท์คืนรวมสูงสุด 21,000 POINT X

วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ใช้คะแนน Point X ชำระค่าสินค้าที่ X Store เพื่อร่วมรายการ ADD TO CART ช้อปสุดปังที่ X Store” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนน Point X ในรายการ “ช้อปทุกวัน รับทุกวัน” เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยคะแนน Point X ตั้งแต่ 5,000 คะแนน – 9,999 คะแนน / รายการ รับคะแนน Point X คืน 500 คะแนน ตั้งแต่ 10,000 คะแนน – 19,999 คะแนน / รายการ รับคะแนน Point X คืน 1,000 คะแนน ตั้งแต่ 20,000 คะแนน -29,999 คะแนน / รายการ รับคะแนน Point X คืน 2,000 คะแนน และ ตั้งแต่ 30,000 คะแนนขึ้นไป / รายการ รับคะแนน Point X คืน 3,500 คะแนน โดยสามารถทำรายการเพื่อรับคะแนนคืนได้สูงสุดไม่เกิน 6 สิทธิ์ รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 3,500 คะแนน ต่อรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • จำกัดการได้รับคะแนน Point X คืน รวมสูงสุด 21,000 คะแนนต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าจะได้รับคะแนน Point X คืน ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยคะแนนจะถูกโอนเข้าบัญชีใน Point X แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  • การใช้บริการของ Point X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน Point X แอปพลิเคชัน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ e-Coupon และส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • Point X ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
  • Point X ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • Point X และร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ Point X และร้านค้าเป็นที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777