ที่โรงแรมมายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต และ เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า* วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567

รายละเอียดและเงื่อนไข : โรงแรมมายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต

 • ส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับราคาห้องพักรวมอาหารเช้า Best Available Rate เมื่อจองตรงกับทางโรงแรม
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่สามารถใช้กับ Minibar, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้)

รายละเอียดและเงื่อนไข : โรงแรมเดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

 • ส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับราคาห้องพักรวมอาหารเช้า Best Available Rate เมื่อจองตรงกับทางโรงแรม
 • ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่สามารถใช้กับ Minibar, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้)
 • ส่วนลด 15% สำหรับทรีทเม้นต์ที่ Lime Leaf spa

เงื่อนไขการใช้บริการของโรงแรม

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าพอยท์เอกซ์ และลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 • สมาชิกสามารถสำรองห้องพักล่วงหน้าที่โรงแรม มายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้ที่ https://www.mybeachphuket.com/ โดยใส่รหัสโปรโมชั่น MBRPOINTX เพื่อรับส่วนลด และ โรงแรม เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ได้ที่ https://www.dewaphuketresort.com/ โดยใส่รหัสโปรโมชั่น DPRPOINTX เพื่อรับส่วนลด
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักของโรงแรม
 • การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่างในขณะนั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY ด้วยการสแกน QR เพื่อร่วมรายการ กับ POINTX ที่ โรงแรมมายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรมเดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX และใช้คะแนน POINTX ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่โรงแรมโดยการ สแกนผ่าน QR Code ที่ร่วมรายการ รับชำระด้วยคะแนน POINTX รับคะแนนคืนรวมสูงสุด 54,000 POINTX ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567 เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINTX ทุก 1,000 คะแนนขึ้นไป ต่อรายการใช้จ่าย รับคะแนน POINTX คืน 300 คะแนน จำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 9,000 คะแนน /ท่าน/ เดือน และจำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 54,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ ที่ โรงแรมมายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต และโรงแรมเดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
 • จำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่แลกคะแนน ในแต่ละเดือน สูงสุด 600 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINTX เข้าแอปพลิเคชัน POINTX ของลูกค้า ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละเดือนตามที่กำหนด
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINTX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777