สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า POINTX รับคุ้ม 3 ต่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 มิถุนายน 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ต่อที่ 1  รับ POINTX ฟรีง่ายๆ*

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ แสดงแอป POINTX ที่บูท POINTX ภายในงาน “ZAAP ON SALE ครั้งที่ 35 presented by แม่มณี” ที่พารากอน ฮอลล์ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 มิถุนายน 2567 และกดติดตามเฟสบุ๊คเพจ “PointX Thailand”รับพอยท์พิเศษ 500 POINTX
 • จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิรวมไม่เกิน 500 สิทธิ ต่อวันจำกัดสิทธิรวม1,000 สิทธิตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • การรับพอยท์พิเศษลูกค้าจะต้องทำการโหลดและลงทะเบียนแอป POINTX เพื่อรับสิทธิ
 • พอยท์พิเศษจะเข้าบัญชี POINTX แอปพลิเคชันภายในวันถัดไป และพอยท์พิเศษที่ได้รับมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ ดังนี้
รอบที่ วันที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ได้รับพอยท์พิเศษ

วันที่พอยท์พิเศษหมดอายุ

1

1 มิถุนายน 2567 2 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567

2

2 มิถุนายน 2567 3 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567

ต่อที่ 2 ช้อปครบ รับคุ้ม

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่มียอดใช้จ่ายด้วยแอป SCB EASY, บัตรเครดิต SCB หรือบัตรเครดิต Card X, ร้านค้าที่รับชำระผ่านแอปแม่มณี, SCB EDC หรือ SCB QR Code ที่ร้านค้าในงาน ZAAP ON SALE ครั้งที่ 35 presented by แม่มณี ที่พารากอน ฮอลล์ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 มิถุนายน 2567
 • สำหรับการสะสมสลิปใช้จ่ายครบ 500 บาท จะได้รับพอยท์พิเศษ 500 POINTX หรือ สะสมสลิปใช้จ่ายครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองโค้ดส่วนลด Robinhood Food มูลค่า 100 บาท
 • พิเศษ เมื่อสะสมสลิปใช้จ่ายครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับ 2 สิทธิพิเศษ ได้แก่ รับพอยท์พิเศษ 500 POINTX และ สะสมสลิปใช้จ่ายครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปองโค้ดส่วนลด Robinhood Food มูลค่า 100 บาท
 • โดยลูกค้าสามารถติดต่อรับพอยท์พิเศษได้ด้วยตนเองที่บูทกิจกรรม POINTX x แม่มณี ภายในงาน “ZAAP ON SALE ครั้งที่ 35 presented by แม่มณี” ที่พารากอน ฮอลล์ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10:30 น. – 22:00 น.

พอยท์พิเศษจะเข้าบัญชี POINTX แอปพลิเคชันภายในวันถัดไป และพอยท์พิเศษที่ได้รับมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ ดังนี้

รอบที่ วันที่ติดต่อรับพอยท์พิเศษ วันที่ได้รับพอยท์พิเศษ

วันที่พอยท์พิเศษหมดอายุ

1 1 มิถุนายน 2567 2 มิถุนายน 2567

2 กรกฎาคม 2567

2 2 มิถุนายน 2567 3 มิถุนายน 2567

3 กรกฎาคม 2567

 • จำกัดรางวัลละ 1 สิทธิ/ท่าน/วัน , จำกัดสิทธิรางวัลละไม่เกิน 200 สิทธิ/วัน จำกัดสิทธิรวม 400 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สามารถสะสมสลิปการจ่ายเงินรวมได้ภายในวันเดียวกับวันที่ติดต่อขอรับรางวัลเท่านั้น
 • สลิปที่เข้าร่วมกิจกรรมใดแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 • การรับพอยท์พิเศษลูกค้าจะต้องทำการโหลดและลงทะเบียนแอป POINTX เพื่อรับสิทธิ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บูทกิจกรรม POINTX x แม่มณี ในงาน“ZAAP ON SALE ครั้งที่ 35 presented by แม่มณี”

ต่อที่ 3 ยิ่งช้อปยิ่งได้

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รับคะแนน POINTX คืน 30% เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY ด้วยการสแกน QR เพื่อร่วมรายการ POINTX ในงาน ZAAP ON SALE ครั้งที่ 35 presented by แม่มณี ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX และใช้คะแนน POINTX ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าแม่มณี โดยการสแกนผ่าน QR Code แม่มณี (Biller ID 010753600010286) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิสำหรับลูกค้า 200 ท่านแรก ต่อวัน จำกัดสิทธิรวม 400 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้า
 • จำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 6,000 คะแนน /ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้า
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINTX เข้าแอปพลิเคชัน POINTX ของลูกค้า ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยพอยท์พิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • พอยท์พิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน รวมทุกรายการในแต่ละวัน และคืนเป็นคะแนนยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (สงวนสิทธิกรณียอดพอยท์พิเศษหลังจากการคำนวณมีเศษทศนิยมน้อยกว่า 5 จะถูกปัดลงทุกกรณี)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม

 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • สงวนสิทธิ์กรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 15 วันทำการ โดยพอยท์พิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINTX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777