ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 600 บาท วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สาขาบริการห้องรับรองสนามบิน The Coral Executive Lounge

สนามบินภูเก็ต 092-915-9515
สนามบินหาดใหญ่ 092-919-6559
สนามบินดอนเมือง 093-669-6519
สนามบินสุวรรณภูมิ 091-991-4191
สนามบินเชียงใหม่ 092-915-5195
สนามบินเชียงราย 082-445-9156
สนามบินอุดรธานี 093-516-6619

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รับสิทธิพิเศษสแกนจ่ายด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน ผ่านช่องทางชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต ที่ The Coral Executive Lounge ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 600 บาท (สำหรับการใช้บริการห้องรับรองสนามบิน ต่อท่าน ต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นาที) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 • บริการนี้สำหรับการใช้บริการห้องรับรองสนามบิน ต่อท่าน ต่อครั้ง
 • ราคาค่าบริการห้องพักรับรองสนามบินอาจแตกต่างกันในแต่ละห้องรับรอง
 • ราคาราคาค่าบริการเบื้องต้นรวมค่าภาษีและค่าบริการแล้ว
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้ในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการใช้จ่ายมีการยกเลิก กรุณาติดต่อร้านค้าเพื่อดำเนินการขอเงินคืนเงิน โดยระเบียบขั้นตอนการคืนเงินเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINTX แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777